Povinné zverejňovanie uzavretých zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr na tovary a služby po 1.1.2011.

Zverejňovanie na základe: § 5a a § 5b zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia § 5b ods. 1.

 

Faktúry                                               

Faktúra č. 12.pdf (17,3 kB)

Faktúra č. 1/2011.pdf (40,7 kB)

 Faktúra č. 2/2011.pdf (63,1 kB)

 Faktúra č. 3/2011.pdf (62,7 kB)

 Faktúra č. 4/2011.pdf (27 kB)

 Faktúra č. 5/2011.pdf (32,1 kB)

 Faktúra č. 6/2011.pdf (50,1 kB)

 Faktúra č. 7/2011 a zmluva.pdf (57,2 kB)

 Faktúra č. 8/2011.pdf (44,2 kB)

 Faktúra č. 9/2011.pdf (42,5 kB)

Faktúra č. 10/2011.pdf (53,7 kB)

Faktúra č. 11/2011.pdf (42,7 kB)

Faktúra č. 13/2011.pdf (59,6 kB

Faktúra č. 14/2011.pdf (41,6 kB)

Faktúra č. 15/2011.pdf (49,7 kB)

Faktúra č. 16/2011.pdf (37,2 kB)

Faktúra č. 17/2011.pdf (32,7 kB)

Faktúra č. 18/2011.pdf (45,9 kB)

Faktúra č. 19/2011.pdf (22,2 kB)

Faktúra č. 20/2011.pdf (39,2 kB)

Faktúra č. 21/2011.pdf (33 kB)

Faktúra č. 22/2011.pdf (34,6 kB)

 Faktúra č. 23/2011.pdf (21,3 kB)

 Faktúra č. 24/2011.pdf (46,7 kB)

Faktúra č. 25/2011.pdf (33,7 kB)

Faktúra č. 26/2011.pdf (39,9 kB)

 faktúra č. 27/2011.pdf (45 kB)

Faktúra č. 28/2011.pdf (61,9 kB)

Faktúry č. 29/2011.pdf (29,1 kB)

Faktúra č. 30/2011.pdf (61,1 kB)

Faktúra č. 31/2011.pdf (40,8 kB)

Faktúra č. 32/2011.pdf (19,6 kB)

Faktúra č. 33/2011.pdf (32,8 kB)

Faktúra 34/2011.tif (258,4 kB)

Faktúra č. 35/2011.pdf (46,8 kB)

Faktúra č.36/2011.pdf (51,1 kB)

Faktúra č.37/2011.pdf (26,1 kB)

Faktúra č. 38/2011.pdf (53,1 kB)

Faktúra č. 39/2011.pdf (42,8 kB)

Faktúra č. 40/2011.pdf (23,2 kB)

Faktúra č. 41/2011.pdf (42,8 kB)

Zmluvy

Zmluva č.1.pdf (39,2 kB)

 

 

Zmluvy 2012