Zamestnanci

 

Základná škola:  Mgr. Kucerová Miroslava - riaditeľ, štatutár

                             Mgr. Kľagová Jana - učiteľ                         

                             Mgr. Gergelčík Martin - učiteľ náboženskej výchovy

                             Rošková Anna - účtovníčka

 

Materská škola:  Lopatová Ľubov - učiteľ  

                               Ihnátová Martina - učiteľ

 

Školská jedáleň: Vasilenková Michaela - kuchárka