Zamestnanci

 

Základná škola:

                             Mgr. Bandurčin Ivan - riaditeľ, štatutár

                             Mgr. Kľagová Jana - učiteľ                         

                             Mgr. Gergelčík Martin - učiteľ náboženskej výchovy

                             Komárová Andrea - vychovávateľ ŠKD

                             Rošková Anna - účtovníčka

 

Materská škola: 

                               Lopatová Ľubov - učiteľ 

                               Ihnatová Martina - učiteľ

 

Školská jedáleň: 

                               Vasilenková Michaela - kuchárka