Pokyny na prvý vyučovací týždeň

26.08.2022 11:15

Pokyny na prvé dni školského roka 2022/2023

-  Slávnostný začiatok šk. roka  5.9.2022 (pondelok) o 8:00

-  utorok 6.9. preberanie učebníc, 11:15 odchod na obed , 12:00 koniec vyučovania, v tento deň bez ŠKD

- ďalšie dni prvého týždňa  7. - 9. 9. 2022 vyučovanie podľa platného rozvrhu a poobedňajšia činnosť ŠKD

- v piatok plánovaný výtvarný krúžok SZUŠ, bude až po oznámení začiatku ich činnosti, dovtedy bude činnosť ŠKD